PŘEDKRIZOVÁ A KRIZOVÁ INTERVENCE

pomůžu vám projít úzkou uličkou...o mně: http://mojevrba.cz/aboutme, kontakt:mailto:mojevrba@mojevrba.cz

 
suicidum / sebevražda     krize osobnosti      partnerská krize      sebeúcta a sebevědomí