terénní PŘEDKRIZOVÁ A KRIZOVÁ INTERVENCE

pomůžu vám projít úzkou uličkou...o mně: http://mojevrba.cz/aboutme, kontakt:mojevrba@mojevrba.cz

 
suicidum / sebevražda     krize osobnosti      partnerská krize
 
Pomoc, kterou Vám můžu nabídnout, spočívá v poskytnutí okamžité přítomnosti, podpory a empatie v krizovém stavu Vaší duše. Nezáleží na tématu, které vás trápí. Ani na formě a projevu krize. Nejdůležitější je, aby jste ve své těžké chvíli nebo období nezůstavali sami a měli jistotu, že Vás má stále kdo vyslechnout. Ať už jsou důvody pro absenci rodiny, blízkých, či přátel jakékoliv. Cílem této služby je v první a akutní fázi BÝT S VÁMI a v případě, že si získám váší důvěru, ZAŽEHNOUT VE VÁS SVĚTÝLKO NADĚJE, že ani ty nejhorší chvíle netrvají věčně a že to lepší příjde zas a i s Vaším úsilím.
Služba je poskytována terénní formou. To znamená v prostředí, které Vám je blízké a ve kterém se cítíte bezpečně. Terénní krizová intervence nemá charakter pravidelných terapeutických schůzek. Je poskytována jednorázově nebo dle potřeby. Její úlohou je být s Vámi v tom nejhorším. Pak to buď klient zvládá sám a funguje běžně ve stylu, který mu je pohodlný a na který je zvyklý nebo Vám pomůžu najít vhodnou odbornou pomoc a terapií, která Vám pomůže vrátit se zpátky do normálního života a užívat si ho zas plnohodnotně.
Sazba za tuto službu je hodinová ve výši 400,-Kč/hodina. Délku trvání určuje klient nebo závažnost situace. K ceně se účtuje dopravné ve výši 7,-Kč/km nepřesahující dojezdovou vzdálenost 1 hodiny.
Poznámka: Pokud jste názoru, že tato služba je zbytečná, není to služba určená pro Vás a jste plně způsobilí fungovat bez problémů a zvládat každodenní život nebo zbytečně drahá a měli by jí poskytovat instituce zdarma, obraťte se prosím na tyto instituce. Já jsem se rozhodl věnovat práci, nikoliv hledání financí na fungování služby.