Proč vrba není psychoterapií…

Proč vrba není psychoterapií…

Protože Vás vyslechne i bez potřeby znát vaší identitu.
Protože Vás vyslechne tam, kde si vyberete vy, nikoliv v ordinaci.
Protože nebude nikdy posuzovat Vaše myšlenky ani chování.

Psychoterapie je cílené odborné úsilí přivést klienta zpátky do stavu pro něj komfortního stylu žití. Vrba je ventilem vašich emocí  a myšlenek.

A taky jsme tady proto, aby jste mohli mít jistotu, že vás má vždy kdo vyslechnout.