Naše zkušenosti

  • klienti se sebevražednými sklony
  • deprese, úzkosti
  • psychotické stavy a schizofrenní klienti
  • vztah k sobě samotnému
  • partnerské krize
  • osobnostní i psychospirituální krize
  • krize rodiny
  • domácí násilí
  • úmrtí člena rodiny
  • a jiné