Naše práce z odborného hlediska a naše vize

Je prací na rozmezí psychosociální práce a krizové intervence.

Nejčastěji je to péče krizová a předkrizová. Jednorázová, či pravidelná.

A naše vize:

Jednoduchá a těžká zároveň:

Poskytovat péči zdarma.